Etusivu
Suunnittelu
Rakennuttaminen
Rakentaminen
Osaajat

Premiart Oy
RI Rauno Kangas
Puh 044-9764941
rauno.kangas@taloapu.fi

Premiart - hyvin suunniteltu, puoliksi tehty

Vanha sanonta pitää paikkansa. Hyvin suunniteltu talo on ensisijaisesti hyvä asua, mutta myös helppo ja kustannustehokas rakentaa. Tarjoan kaikki rakentamisen suunnittelut yhdeltä luukulta ja tarvittaessa verkoston muut suunnittelijat hoitavat LVI- ja sähkösuunnittelun ja tarvittaessa muutkin erityissuunnitelmat.

Pääsuunnittelijan tehtävät jakautuvat luontaisesti kahteen tai kolmeen osaan - hankkeen toteuttamistavasta riippuen.
Ensimmäisessä osassa tarkistetaan tontin rakentamiskelpouisuus, selvitetään asumistarpeet ja budjetti ja arvioidaan budjetin toteuttamiskelpoisuutta sekä hahmotellaan talon mallia - miten kaikki asumistoiminteet mielekkäimmin tontille asettuvat. Mikäli talomallia ei löydy jostain valmiina tai rakennuttaja haluaa muusta syystä yksilöllisen suunnittelun, päättyy ensimmäinen vaihe luonnossuunnitteluun.
Toisessa vaiheessa pääsuunnittelijan roolina on huolehtia rakennuslupakuvien piirtämisestä. Tämä vaihe jää pois, mikäli toteutus tapahtuu talopatettina, sillä talopakettitoimittajat useimmiten haluavat varmistaa lupakuvien sopimisen omaan järjestelmäänsä - piitämällä ne.
Viimeisessa vaiheessa pääsuunnittelija täydentää mahdolliset puutteet lupakuvista (asemapiirros ei sisälly useinkaan talopakettiin) ja avustaa rakennuslupahakemuksen täytössä tai valtuutettuna hoitaa koko rakennuslupaprosessin. Edelleen pääsuunnittelija huolehtii sähkö- ja LVI- suunnittelijoiden ohjeistamisesta ja tarkistaa heidän kuvansa. Pääsuunnittelija osuus hankkeessa päättyy aloituskokoukseen - ellei jotain poikkeavaa rakentamisen aikana ilmene.

Rakennesuunnittelija mitoittaa rakenteet sekä piirtää rakennekuvat, joiden tärkein laadullinen tavoite on kohteen toteuttamiskelpoisuus. Talopakettitoteutuksenkin tapauksessa tilaaja tarvitsee usein rakennesuunnittelijaa, sillä lähellekään aina talopakettitoimitukseen ei sisälly perustussuunnittelijan osuutta tai rakennusluvassakin edellytettävää rakennesuunnittelun kokonaisuudesta vastaavaa eli päärakennesuunnittelijaa, jonka rooli vastaa pääsuunnittelijan roolia rakenteiden osalta - varmistaa rakennekuvien yhteensopivuuden.

Tarjoan kokoniasvaltaista suunnittelupalvelua - pääsääntöisesti kiintein hinnoin.